ترجمه رسمی مدارک به عنوان یکی از نیازهای اصلی در فرایند اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های مختلف خارجی و مسافرت به کشورهای خارجی به شمار می رود که دارای سابقه طولانی در کشور ما است. سفارت ها برای بررسی پروسه صدور ویزا و هم چنین دانشگاه ها برای بررسی روند اخذ پذیرش نیاز دارند تا مدارک افراد از زبان کشور مبدا به زبان کشور مقصد ترجمه شود. با توجه به اهمیت استناد به این مدارک در مراجع خارجی انجام این امر به مترجمین رسمی که مورد تایید مراجع رسمی در هر کشور هستند واگذار شده است. در کشور ایران وظیفه ترجمه رسمی مدارک به عهده مترجمین رسمی دادگستری می باشد. روند ترجمه رسمی به این صورت است که مشتریان و افرادی که متقاضی اخذ ویزای کشورهای مختلف و یا اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی هستند اصل مدارکی را که این مراجع از آن ها درخواست کرده اند جهت ترجمه به دارالترجمه رسمی یا دفتر ترجمه رسمی ارائه می دهند. مترجمین رسمی زبان های مختلف در دارالترجمه های رسمی مستقر هستند و اقدام به ترجمه رسمی مدارک شما خواهند کرد. با توجه به اهمیت و همه گیری زبان انگلیسی بیشتر سفارت ها ترجمه مدارک را به زبان انگلیسی می پذیرند. ترجمه رسمی شامل سه بخش است:

الف) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری

ب) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری و هم چنین تاییدیه دادگستری

ج) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری و هم چنین تاییدیه دادگستری به علاوه تاییده وزارت امور خارجه

سفارت های مختلف بسته به شرایط مختلف پرونده و هم چنین قوانین داخلی آن کشور ترجمه رسمی را به صورت های مختلف می پذیرند. در برخی موارد ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی برای سفارت و یا دانشگاه مقصد کفایت می کند. برخی تنها تاییدیه دادگستری و برخی هم تاییدیه دادگستری و هم تاییدیه وزارت امور خارجه را علاوه بر مهر مترجم رسمی می خواهند. لازم به ذکر است که ترجمه رسمی روی سربرگ های مخصوص قوه قضاییه صورت می گیرد که  در بالای سربرگ آدرس و تلفن و وب سایت مشخصات دفتر ترجمه رسمی مذکور ذکر شده است.

باید توجه داشت که مرحله اول در فرایند ترجمه رسمی مدارک مهر مترجم رسمی است. در مرحله دوم در صورت نیاز مدارک توسط دادگستری نیز تایید می شود و تنها بعد از تایید دادگستری است که می توان مدارک را جهت تایید به وزارت امور خارجه نیز ارجاع داد. بنابراین اخذ تاییدیه وزارت امور خارجه قبل از تاییدیه دادگستری ممکن نیست.

لازم به ذکر است که تمامی مراحل ترجمه رسمی مدارک با مهر مترجم رسمی، اخذ تاییدیه دادگستری و هم چنین تاییدیه وزارت امور خارجه در دارالترجمه رسمی نوید صورت می گیرد.

یک ترجمه رسمی چیست؟

سلام، من گفته ام که باید برخی از ترجمه های رسمی انجام شود، اما مطمئن نیستم که ترجمه ی رسمی چیست. آیا می توانید آنها را انجام دهید؟

با تشکر از شما برای یک سوال بزرگ، این یکی ما اغلب پرس و جو، بنابراین من خوشحالم قادر به پاسخ به آن است.

متأسفانه، تنها تعریف شناخته شده بین المللی از آنچه ترجمه یک رسمی نیست، وجود ندارد.

این می تواند یک منطقه پیچیده باشد اما به طور کلی دو نوع ترجمه مورد نیاز برای اهداف رسمی وجود دارد.

گواهی ترجمه
ترجمه های قانونی
تعاریف صنعت بسیار مبهم هستند، اما به طور خلاصه، یک ترجمه گواهی شده است که توسط یک مترجم حرفه ای تهیه شده است که ممکن است (و یا ممکن است) شاهد یک وکیل باشد.

ترجمه قانونی یک ترجمه گواهی شده است که از طریق فرآیندهای اضافی است که متفاوت است بسته به جایی که در جهان است که به مقصد مورد استفاده قرار گیرد.

ما می توانیم هر دو نوع ترجمه را ارائه دهیم، اما ما نمی توانیم در مورد هر کدام برای هر شرایط فردی توصیه کنیم.

راهنماهای ترجمه گواهی شده و قانونی
ما متوجه می شویم که چگونه می توان این مسئله را گیج کرد، بنابراین ما راهنماهای جداگانه ای با اطلاعات بیشتر در مورد ترجمه های گواهی شده و ترجمه های قانونی تهیه کردیم.

لطفا با دریافت کننده چک کنید که کدام نوع برای هدف خاص شما مورد نیاز است و اگر نیاز به اطلاعات بیشتر دارید، با ما در شماره 02126720269 تماس بگیرید.