ترجمه رسمی

ترجمه رسمی چیست ؟

ترجمه رسمی عبارتند از ترجمه اسناد و مدارک بروی سربرگ قوه قضاییه و ممهور به مهر رسمی قوه قضاییه به زبان ترجمه شده است ، همچنین در صورت نیاز می توانید ترجمه رسمی را به تایید اداره مربوطه در وزارت دادگستری و امور خارجه نیز برسانید. برای رسمی بودن ترجمه ، اسناد و مدارک باید دارای شرایط لازمه باشند .

ترجمه غیر رسمی عبارتند تمام ترجمه هایی که نیاز به ترجمه بروی سربرگ و ممهور رسمی قوه قضاییه نباشد گفته میشود که عبارتند از ترجمه متون، ترجمه کتاب، مقالات علمی، کاتالوگ ، بروشور ، سایت، فیلم، فایل صوتی و … است، همچنین ترجمه با فرمت رسمی روی سربرگ و مهر دارالترجمه رسمیکه بیشتر برای برخی م مراکز مهاجرتی لازم است بکار می رود، البته این نوع ترجمه، رسمیت ترجمه رسمی مذکور را ندارد.

ترجمه رسمی

ترجمه ، ارتباط مفهوم یک متن متن منبع با استفاده از یک متن هدف زبان است.  زبان انگلیسی، بین اصطلاحات (متن کتبی) و تفسیر (ارتباط زبان دهی یا نشانه زبان بین کاربران زبان های مختلف) تمایز اصطلاحی (و نه همه زبان ها) را ترسیم می کند. تحت این تمایز، ترجمه می تواند تنها پس از ظاهر نوشتن در یک جامعه زبان شروع شود.

یک مترجم همیشه خطرناکی می کند که کلمات، دستور زبان یا نحو زبان منبع را به رندر هدف زبان معرفی کند. از سوی دیگر، چنین “پرتفوی” گاهی اوقات کالک های مفید زبان منبع و واژه های لغوی که زبان های هدف را غنی کرده اند وارد شده است. مترجمان، از جمله مترجمان مقدماتی متون مقدس، کمک کرده اند تا زبان هایی را که در آن ترجمه شده اند، شکل دهند.

به علت سختی فرآیند ترجمه، از دهه 1940 با تلاش های مختلف، به سرعت ترجمه خودکار یا به صورت مکانیکی به مترجم انسانی کمک کرده است. اخیرا افزایش اینترنت باعث افزایش بازار جهانی خدمات ترجمه شده و “محلی سازی زبان” را تسهیل کرده است.

کلمه انگلیسی “ترجمه” از کلمه لاتین translatio [6] می آید که از trans، “across” + ferre، “carry” یا “bring” (به معنای “latio به نوبه خود از لاتوی”، “فعل” ) بنابراین translatio “حمل در سراسر” و یا “آوردن در سراسر”: در این مورد، از متن از یک زبان به دیگری [7]

زبانهای آلمانی و بعضی از زبانهای اسلاوکی کلمات خود را برای مفهوم «ترجمه» در ترجمه تعریف می کنند.