ترجمۀ رسمی اسناد به زبان روسی به منظور استفادۀ رسمی از سند صادره در کشور (مبداء) در محدودۀ کشور خارجی (مقصد)، یا به منظور استفادۀ مشابه از سند رسمی خارجی در داخل کشور و در دارالترجمه روسی تهیه می شود. ترجمۀ رسمی از جمله ترجمه رسمی روسی جهت قانونی کردن اسناد اشخاص حقیقی یا حقوقی به کار می رود. بدین معنا که مترجم سند رسمی را از زبان مبداء به زبان مقصد ترجمه و صحت آن را تایید می کند. ترجمۀ رسمی روسی به منظور اشتغال یا آموزش در خارج از کشور، ازدواج با شهروندان کشورهای خارجی، مهاجرت ، افتتاح حساب، ثبت شرکت و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

دفتر ترجمه رسمی قلم اول یک از قوی ترین دارالترجمه های تخصصی زبان روسی در تهران است که با بیش از 2 مترجم رسمی و 8 مترجم با سابقه زبان روسی مجموعه کاملی از خدمات ترجمه روسی، ترجمه رسمی مدارک با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه، تائیدات سفارت ها، ترجمه همزمان و حضوری جلسات و مذاکرات، ترجمه فنی به هنگام نصب ماشین آلات صنعتی و تجهیزات، ترجمه کاتالوگ، بروشور، پایان نامه های دانشگاهی، پروژه های تحقیق و مذاکرات تلفنی را به مشتریان خود در سراسر ایران ارائه می نماید.