به وبسایت دارالترجمه رسمی قلم اول ،یکی از بزرگترین دارالترجمه های ایران خوش آمدید.جهت اطلاعات بیشتر به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید. – ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقوقی – ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد اشخاص حقیقی – اخذ تایید از قوه قضائیه و وزارت امورخارجه – ترجمه غیررسمی کلیه متون تخصصی – ترجمه متون به کلیه زبانهای روز دنیا – ترجمه انواع کتب در کلیه رشته ها و گرایش ها و آماده سازی آن برای انتشار – برابر اصل نمودن مدارک و اسناد صادره به زبان انگلیسی – ارائه معرفی نامه جهت نیروی انتظامی جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و سجل کیفری – انجام امور سفارت های سایر کشورها در تهران – گرفتن وقت اینترنتی از سفارتها برای مصاحبه و اخذ ویزا و تحویل مدارک جهت ویزا و امور مربوطه دیگر و…………………….